Napísali ste

 

Na tejto stránke nájdete úvahy a zamyslenia z Vašej produkcie.

V bočnom menu nájdete stručný prehľad názvov jednotlivých Vašich článkov, úvah a zamyslení, ktoré ako dúfam budú stále pribúdať. Ich verzie mi prosím posielajte mailom.

Bez uvedenia linku na tieto stránky, je preberanie textu a citovanie z neho zakázané, obsah všetkých článkov, úvah a zamyslení je duševným vlastníctvom ich autorov. Prípadné voľné šírenie bude odsúhlasené jeho autorom v poznámke pod čiarou na konci každého takého diela.

Články o O napomínaní sa v cirkvi a O pokrytcoch v kresťanstve nám zaslal „Roman“.

Citujeme z článku O napomínaní sa v cirkvi: "Bez napomínania sa neriešia vzťahy, nerieši sa postoj k evanjeliu, nerieši sa falošné náboženstvo a preto sú mnohí kresťania zahorknutí, žijú v zlých vzťahoch a v zmätku náboženstva, ktoré nedáva istotu spasenia z milosti."


Citujeme z článku O pokrytcoch v kresťanstve: "Pokrytectvo je to, keď ľudia hľadajú vo vzťahu k Bohu svoju vlastnú slávu a prosperitu. Keď učia svoju vlastnú filozofiu alebo teológiu a neprijímajú jednoduchosť evanjelia, ale spochybňujú Božie slovo a jeho pravdivosť, jeho pôvod, jeho existenciu. Nejde im o Božiu vôľu, ale o svoje sebecké záujmy."
Článok o O sobote nám zaslal „Patrezz“.

Citujeme: "Hospodin dokončil svoje dielo za šesť dní. Siedmy odpočíval a posvätil tento deň aby mohol byť v spojení so svojím stvorením. V tento deň máme byť v úzkom kontakte s našim Stvoriteľom a rovnako aj my si máme oddýchnuť od práce a venovať všetok svoj čas Bohu, pretože hlavne na to je tento deň určený."

Autor o sebe napísal: Nie sme, a ani nechceme byť žiadnou organizáciou alebo súčasťou nejakej denominácie. Nemôžeme sa teda predstaviť pomocou nejakého konkrétneho názvu. Ježišovi učeníci si taktiež nedali nejaký zvláštny názov spoločenstva. Nášmu Pánovi ide o záchranu svojej nevesty pred svetským učením neviestky. Falošný Kristus (Antikrist) prichádza na scénu a svet je v posledných časoch biblických proroctiev. Chvála Bohu, za všetko čo koná. Amen.
Článok o kresťanskej hudbe tu prezentuje náš brat „Pilgrim“ zo Žiliny.

Citujeme: "Dôležité je však, aby sme Ho oslavovali z celého srdca. Spievajme, spievajme Mu, lebo je hoden!"

Autor o sebe napísal: Pilgrim; vek sa časom mení; Žilina; študujem v BA ekonomiku. Záľuby: bicykel, príroda; teším sa, keď môžem žasnúť aký úžasný je Boh.
Článok o Umývaní nôh v spoločenstvách tu prezentuje náš brat „Bača“ z Kysuckého Lieskovca.

Citujeme: "Všetci učenníci videli, že Pán J.Kristus fyzicky umyl Petrovi nohy. Keď Pán Ježíš hovorí Petrovi, že teraz nevie čo mu učinil , ale potom zvie, tak myslí na nejakú duchovnú vec.Tu je treba zauvažovať čo Pán Ježíš tým myslel, že porozumie tomu až po určitej udalosti ktorá sa ma stať. "Ďalší článok sa zaoberá príchodom Falošného Krista

V štúdii sa dočítate
Citujeme: "Väčšina veriacich, s ktorými som hovoril na túto tému, nechce ani len počuť o prenasledovaní, ktoré počas vlády falošného Krista príde na tých, ktorí ho odmietnu uznať za Boha. Aký je to protiklad oproti prvotným kresťanom, ktorí sa radovali, keď boli bičovaní za hlásanie evanjelia, že mohli byť pohanení pre Krista. "

Autor o sebe napísal: Bača František 02334 Kysucký Lieskovec 53
Článok o Vzťahu k Bohu tu prezentuje náš brat "Degon".

Citujeme: "Po prečítaní tejto otázky si väčšina pomyslí: „Čo je teba do môjho vzťahu k Bohu? To je môj osobný problém, ktorý sa týka iba mňa a Boha“. A ja dodám, že máte plnú pravdu! Je tomu skutočne tak. Zjavil nám to samotný Ježiš, keď nám Boha predstavil ako nášho Otca a ak je Boh naším Otcom, my sme potom jeho deti. A čo je potom iných do nášho vzťahu k naším rodičom? "

Autor o sebe napísal: Degon