V tejto časti uverejňujem Vaše články, úvahy a zamyslenia. V prípade záujmu z Vašej strany mať tu svoj vlastný článok, kontaktujte ma mailom v "Kontaktoch"


Pokrytci v kresťanstve


autor Roman

 

Pán Ježiš Kristus nazýval určitú skupinu ľudí pokrytcami vo vzťahu k Bohu. Prečo?
 
Pokrytectvo je to, keď ľudia hľadajú vo vzťahu k Bohu svoju vlastnú slávu a prosperitu. Keď učia svoju vlastnú filozofiu alebo teológiu a neprijímajú jednoduchosť evanjelia, ale spochybňujú Božie slovo a jeho pravdivosť, jeho pôvod, jeho existenciu. Nejde im o Božiu vôľu, ale o svoje sebecké záujmy.
 
Znaky pokryteckého chovania sa voči Bohu sú nasledovné:
1. Dávajú almužny tak, aby ich ľudia videli a chválili. V dnešnej dobe všetci vieme cez média, kto, koľko, komu dal, resp. akú charitu robí a pod. Matúš 6:2

2. Kto sa dnes pred médiami rád modlí a ukazuje svoju zbožnosť? Sú videá a online prenosy z bohoslužieb, len pre resp. kvôli evanjelizácii? Hlása sa evanjelium v moci a v duchu alebo je tu len novodobý kresťanský exhibicionizmus. Matúš 6:5

3. Aj v dnešnej dobe je verejnosti známe, kedy sa kresťania postia. Dokonca existuje kalendár, kde je zrejmé, že treba sa v ten či onen deň postiť. Matúš 6:16

4. Azda najväčším znakom pokrytectva je existencia ľudskej náuky, ktorá popiera Božie slovo. Sú náuky, kde Pána Ježiša pokladajú iba za stvorenie, sú náuky, kde učia že Kristus nie je jediná cesta k Bohu, atď. Matúš 15:7-9

5. Znakom pokryteckého správania je aj zlomyseľnosť „kresťanov“. Nedokážu žehnať tým, ktorí s nimi nesúhlasia a najradšej by ich minimálne vylúčili zo svojho okolia. Z histórie však vieme, že pokrytci kresťanov priamo aj vraždili. Dnes vnímam od pokrytcov ponižovanie a nenávisť. Matúš 22:18

6. Pokrytci nehlásajú evanjelium, ale svoje vlastné príkazy, svoje vlastné učenie, ktoré pokladajú za dôležitejšie ako pravdu Svätého písma. Nemajú preto istou spasenia a nedovolia, aby ju mali iní. Sú radi, keď sa ich členská základňa rozrastá, ale svojím pokryteckým učením spôsobujú, že životy ich členov sa nemenia alebo menia, ale k horšiemu. Milujú viac prosperitu, peniaze, svoje náboženstvo a slávu ako Boha. Dôležitým znakom pokrytectva je prehlasovanie pravosti a neomylnosti svojho učenia. Matúš 23:13-30

7. Dôležitým znakom pokrytectva je fakt, že si myslia, že tu budú večne. Nepripravujú sa na príchod Pána Ježiša, lebo sa neusilujú vojsť tesnou bránou do Božieho kráľovstva. Lukáš 12:56

8. Stále existujú pokrytci, čo učia napr. o dôležitosti soboty, alebo piatku, alebo nedele. Radšej v tento deň nič neurobia, len aby neporušili svoje učenie. Uctievanie dňa je modlárstvo. Pán nás však učí, že dobre robiť a hlásať evanjelium treba vždy. Lukáš 13:15
 
Ako sa kresťania majú správať k pokrytcom, ktorých pokrytectvo je zjavné, a nechcú ho opustiť na základe napomenutia, na základe zjavenia pravdy Božieho slova:
2Jn 1:7-11 Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

Toto slovo priamo zakazuje ekuménu s tými, ktorí zachádzajú ďalej a neostávajú v Kristovom učení, vedome, zámerne a so svojimi sebeckými cieľmi.
 
Vždy bolo a aj dnes je dôležité dbať o pravdu Božieho slova, Kristovho učenia a prosiť Ducha Svätého, aby nás naučil všetkému čo Pána Ježiš učil. Preto je dôležité tráviť čas s Bohom, čítaním jeho SLOVA – Biblie a úprimnou modlitbou vo svojej komôrke. Odlož na chvíľu tablet, televízor, počítač alebo svoj iný koníček. Vezmi do rúk Božie slovo a uč sa od neho.
 
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Matúš 11:29

Autor: Roman (celé meno autora u správcu webu)

Dátum poslednej úpravy autorom tohoto článku 02.07.2014