Hľadaj na týchto stránkach

 

Svedectvá

 

Zuzana

 

Mám 44 rokov a chcem Vám napísať ako som uverila Bohu, čo pre mňa znamená a čo robí v mojom živote. Ako malé dieťatko som bola pokrstená v kostole a od tej doby som žila život plný všetkého, len nie Boha. Po ukončení štúdia na strednej škole som sa vydala, mala dve deti a život doslova utekal až do minulého roka. Moje manželstvo sa točilo iba okolo manžela. Bolo treba aby študoval? Tak študoval. Potom opäť študoval? Tak študoval. Potom pracoval, až sa jeho kariéra zastavila na vysokom poste, do ktorého sa zamiloval. Prvý rok som to bez problému brala ako povinnosť obetovať sa, že patrí tej práci a ľuďom s ňou spojeným, druhý dtto a po treťom roku som začala pociťovať samotu, nakoľko aj deti už boli takmer dospelé a žili si svoje životy. Vtedy sa začalo pre mňa obdobie vnútornej prázdnoty. Prosila som manžela, aby odišiel z tej práce a venoval sa mne, že nám uteká život a ja som stále sama. Nebol ochotný pre mňa obetovať to, na čom mu záležalo viac ako na mne – to kto je a čo znamená. Nemal záujem pre mňa nič meniť a jeho kariéra trvala ďalšie roky až pokiaľ sa nedozvedel o tom, že som mu bola neverná. Dnes viem, že som nekonala správne, ale už to nemôžem vrátiť späť. Vtedy sa môj život zrútil. Nevedela som čo ďalej, lebo do toho boli zapojené aj deti, ktoré ma veľmi rýchlo začali odsudzovať, nakoľko som ublížila ich oteckovi, ktorý dodnes nepriznal svoj podiel viny na tom čo sa stalo v našom manželstve. Zabudli na to, že po celý ich život som sa o ne starala, bola som pri nich keď boli choré, pomáhala riešiť čo bolo treba, lebo ich otec bol práve vtedy pracovne niekde inde, len nie s nami doma. Keď prišiel v noci domov už spali a ráno keď odchádzal tak ešte spali.

Po Vianociach minulého roka začalo pre mňa utrpenie zo strany manžela a detí. Manžel mi začal samozrejme robiť veci, že ma zastrašoval, že mi chcel stále len ublížiť za to, čo som spravila a až vtedy zanechal kariéru a stal sa z neho radový zamestnanec. Ťažko opíšem minuloročné Vianoce a aj väčšiu časť minulého roka, lebo to bolo niečo hrozné. Tie Vianoce bola u nás moja mama a podala mi pomocnú ruku a povedala: „Poď, ja Ti pomôžem - vezmem Ťa k Bohu, On je tvoja záchrana“. Šla som prvý krát do kresťanského spoločenstva, druhý, tretí a neviem už ktorý ešte a stále som len plakala, lebo tie kázne mi prišli, že sú všetky o mne. Uvedomila som si aká som bola pyšná, v akých hriechoch som žila a aký zlý človek som bola. Po doslova pár týždňoch som prijala do svojho života Ježiša Krista ako môjho Spasiteľa a Pána a taktiež záchrancu môjho života, lebo keby nebolo Boha ja by som tu už asi nebola. Vyznala som Mu svoje hriechy, oddelila som sa od nich, odpustila som všetkým, ktorí mi kedy ublížili a prosila aby aj mne bolo odpustené. Boh konal v mojom živote. Začal ma meniť. Jedného dňa som sa modlila, aby mi manžel a deti odpustili a Duch Svätý mi zrazu ukázal môjho otca. Naši sa rozviedli pred 13 rokmi a ja som môjmu otcovi nevedela odpustiť čo spravil. Stretla som sa s ním a prosila ho, aby mi odpustil, že som nás okradla o 13 rokov lásky. Dodnes mi volá každý druhý deň, aby sa ma opýtal ako sa mám a ja mu zase poviem, že ho mám veľmi rada. Je úžasné, že ma Boh mení tam, kde je to treba. Zmeny sú viditeľné - čo nechápe hlavne môj manžel, nakoľko mi povedal, že mi zo života spraví peklo ak neopustím byt, ale po nejakej dobe povedal, že si ho robí sám. Boh bol mojou oporou a ja som všetky tie strasti znášala v pokore a vo viere v Neho. Samozrejme po tom, ako sa manžel dozvedel o mojej nevere, tak si našiel milenku. Vedela som o tom a nepovedala som mu ani slovo a prosila som Boha, aby mi dal silu to zvládnuť. Odpustila som mu a Boh ma naozaj dvíhal svojou pravicou, keď som padala.

Manžel v lete podal žiadosť o rozvod a my momentálne čakáme na predvolanie na súd. Deti sa postavili za otca a ja som ostala úplne sama. Ale už som nebola sama – Boh bol a je pri mne a ja Ho milujem. Pán si ma používa kde sa dá a ja hovorím o úžasnom živote s Ním. Prežila som veľmi ťažký rok, ktorý by možno niektorí nezvládli, ale ja som ho prežila vďaka Božej láske, ktorú mám v sebe a necítim prázdnotu, lebo viem, že On je stále so mnou. Aj dnes ma zahŕňa svojou láskou, pokorou a kľudom, lebo viem, že manžel trávi dovolenku s ďalšou milenkou a s nimi sú tam aj naše deti. Najskôr ma to ranilo, plakala som, ale vďaka Bohu to zvládam v pokore a láske k svojim blížnym. Veľmi ľutujem, že som nepoznala Boha skôr, ale aj tak Mu ďakujem, že ma zastavil a dal sa mi poznať a ja za nič na svete nevymením život s Ním. S láskou, Bohu odpovedajúcou, žehnám môjmu manželovi a mojim deťom a modlím sa za nich, aby aj ich Pán spasil a dal im úžasný život, ktorý prežívam aj ja.

Keď pozerám na to, ako dnes žijú ľudia, odporučila by som im návod na život plný lásky, nádeje a radosti, ktorým je Biblia. Ak si niekto myslí, že byť kresťanom je život bez starostí, tak sa veľmi mýli, lebo byť kresťanom je veľká drina meniť svoje ja, odpustiť tým, ktorí nám ublížili, hlavne opustiť veci, ktoré sme žili a ísť cestou Božích prikázaní, ale keď človek zvládne prejsť touto cestou plnou skúšok, trpezlivosti, tak na konci ho čaká víťazný koniec, ktorý má Pán pre neho prichystaný. Nech dopadne moje manželstvo akokoľvek, ja som rada, že ma Boh zastavil v tom ako som žila, lebo som nebola šťastná tak, ako som teraz keď je Ježiš môj Pán.

Veľa ľudí si myslí, že kresťania sú divní ľudia, fanatici, ktorí sa nevedia moderne obliecť, zabaviť sa, nepoznajú srandu. Veľmi sa mýlia. Manžel mi počas minulého ťažkého roka a jeho života s milenkou povedal, že som krásna, inteligentná žena s peknými očami, ktorej sa žiadna nevyrovná – a som veriaca. Boh je proti rozvodu. Dal mi zasľúbenie v podobe sna, že môj manžel príde a bude chcieť aby sme to skúsili spolu znova. Ja verím Bohu a ako sa píše v Písme - nehľadím na okolnosti, aj keď vyzerajú ako vyzerajú, lebo pre Boha nie je nič nemožné. Odpúšťam manželovi a nesúdim ho za to, že si ešte neuvedomil, že muž má dve úlohy v svojom živote – úlohu manžela a úlohu otca. Zlyhanie v týchto oblastiach, je zlyhaním aj v očiach Boha, lebo je tam sebectvo a pýcha, ktorú Boh nenávidí. Na svete je jediný sudca a tým je Boh. Ja sa teším, že ma neodsúdil, ale mi dal milosť a spokojný život s Ním.

 


 

Uvedené 01/2007