Náš život vo viere

 

Čerpacie stanice

 
1 Peter 4:8  ... Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
...
10  Každý, jako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.

Na to, aby sme mohli vo viere rásť potrebujeme spoznávať Pána Ježiša, pravdy Božieho slova a to všetko za pôsobenia Ducha Svätého, ktorý nás uvádza do Pravdy. Človek v momente, kedy pochopí smer cesty, ktorá leží pred ním podvedome vyhľadáva ľudí podobného "razenia", ľudí s podobnými skúsenosťami a túžbami. Vzniká tak malá skupinka nasledovníkov Pána Ježiša a postupne sa k nej pridávajú ďalšie osoby, ktoré Duch Svätý v jednote viery privádza k sebe. Takto nejako si predstavujem, že vznikali zbory už od čias Pavla a jeho zvestovania. Ako išiel čas, v priamej úmere do akej miery si jednotlivé spoločenstvá zachovali čistotu učenia, dochádzalo k pretrvávaniu týchto jednotiek viery a učeníkov Pána Ježiša alebo k ich zániku. Môžeme však konštatovať, že ak na jednom mieste zbor zanikol, na inom vznikol. Zbory s čistým učením tu boli vždy v každom čase, nech sa nám už ktokoľvek snaží nahovoriť čo chce.
 
Keď Pán Ježiš hovoril o Cirkvi, nemal na mysli organizáciu sídliacu na tomto svete vyznačujúcu sa masovosťou a hierarchicko-monarchickým usporiadaním. Mal na mysli Cirkev viditeľnú a neviditeľnú. Definoval jej členov ako údy jednoho tela a seba ako Hlavu Cirkvi. Skutočne výstižné prirovnanie. Každý jeden úd na tele slúži inému údu. Dopĺňajú sa navzájom a len tak môže fungovať celý tento organizmus zdravo a úspešne 1.
 
Počas môjho života vo viere došlo k úpadku, ako keby ste išli v aute, ktorému dochádza palivo. Motor pokašliava, auto poskakuje, snaží sa rozbehnúť (podobne aj šofér sa snaží ísť ďalej), ale nejde to. Ešte kým motor ako tak beží, zháňa šofér pohonné látky. Tu a tam sa mu podarí priliať do nádrže raz olej, inokedy asfalt, trošku terpentínu, nejaké riedidlo..., ale to všetko má od kvalitnej pohonnej látky na míľe ďaleko. Pomaly sa vodič zmieruje s údelom, že auto ponechá svojmu osudu a vyberie sa svetom viery krížom krážom sám a pešo. Veď predsa len niekam príde, v Písme sa píše, že o večný život nemôže prísť, tak čo! Napokon, keď sa už zdá, že motor celkom zastaví, uvidí neďaleko životadarnú čerpaciu stanicu.
 
Áno priatelia, v našich životoch vo viere, môže prísť aj k takýmto okamihom. Verím, že k nim dochádzalo i počas celého obdobia a u takmer všetkých veriacich, od čias apoštola Pavla po dnes. Zvlášť u jednotlivcov môže občas ten benzín vyprchať, minúť sa, a oni v minulosti či my v súčasnosti, sme tak odkázaní na pomoc zo strany Boha, ktorý používa (ustanovuje) telo s údami (spoločenstvá) a dokáže tak zabrániť týmto smutným okamihom. Ďakujme preto Bohu, že nás ako údy jednoho organizmu spája, že nás posilňuje a vedie.
 
1Cirkev; Podstatný význam pre Cirkev má jej skutočný život: Zhromaždenie k oslave Boha a Pána Ježiša, k vzájomným prejavom lásky a pomoci, k modlitbám, ku spevu, k lámaniu chleba, k vzájomnému vyučovaniu i napomínaniu. Zdroj: Biblický slovník, Adolf Novotný 1992, str. 96

Malá ukážka z jednej "čerpacej stanice" - KZ Rača (video)
 
 
Hore
 
 Autor webu, 23.03.2014