Hľadaj na týchto stránkach

Zaujímavé články 

 

 

 

Slovom a zvukom 

 

 

 

 

 

 

Články - úvahy• Kde sú zosnulí?
• Desatoro
• Dedičný hriech
• Duchovné cvičenia
• Krst
• Celibát
• Sviatky
• Potopa
• Polygamia
• Istota spásy

 

 

 

 

Biblia - on line verzie
 

Roháčkova Biblia

 

 

 

 

Biblia kráľa Jakuba 1611

 

 

 

 

Kralická Biblia 1613

 

 

 

 

Preklad NZ Miloša Pavlíka

 

 

 

 

 

Milí priatelia

Vitajte na kresťanských stránkach. Cieľom webu je šírenie dobrej zvesti nášho Pána Ježiša Krista, Evanjelia, Novej Zmluvy v správnom znení tak ako je v Písmach uvedené. Z kontextu tohoto zámeru vyplýva i poukazovanie na chybné závery, učenia, ktoré nie sú v súlade s uvedenými pravdami v živom Slove Božom, ktorým je Biblia. Praktický život kresťanov, a tých, ktorí sa za nich považujú, neraz svedčí o tom, že Písma a pravdy v nich nepoznajú a spoliehajú sa na rôzne náboženské smery.

I keď sa budem snažiť čo najmenej používať výtky a konkrétne názvy denominácií, v niektorých prípadoch bude nemožné sa pomenovaniu istých náboženstiev a siekt vyhnúť. Rozhodne mi nejde o vnášanie rozkolu medzi jednotlivé cirkve, iba o čo najčistejší pohľad na Písmo Sväté, a na to čo by sme mali podľa Božej vôle činiť na ceste k vlastnej osobnej spáse.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.

 

 

Základné kamene kresťana

 

 

 

  • Iba jediný Boh
  • Iba jeden jediný Spasiteľ
  • Iba jedna jediná a dostačujúca obeť
  • Iba jedna Pravda - Slovo - Písmo Sväté
  • Iba jedna viera
 
 
 
 
Jediný Boh. Na svete existuje tisíce náboženstiev a niektoré majú i viacero svojich bohov. Je to v rozpore s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove. Čo viac, varuje nás pred tým, aby sme sa neobracali k nikomu inému, ale iba k Nemu.
 
Jediný Spasiteľ. Aj keď Pána Ježiša predkladajú viaceré náboženské smery vo svojich obradoch ako Mesiáša a Spasiteľa, nikdy o ňom nehovoria ako o Bohu, ktorý prišiel na túto zem. Vždy ide o predstavu akéhosi "boho-človeka" a ľuďom je viac predkladané, že Jeho človečenská podstata a učenie o Láske a odpúšťaní bolo hlavným cieľom Jeho pôsobenia na tejto zemi.  Čo viac, zobrazovaný ako mimino v rukách svojej mamy je ľuďom podsúvaná predstava o Jeho malosti na rozdiel od veľkosti Jeho matky. Zabúda sa učiť, že Pán Ježiš prišiel hlavne preto, aby naplnil Zákon, aby urobil zadosť Božej absolútnej spravodlivosti a tým dovŕšil spasiteľské dielo!
 
Jediná obeť. Dnes a denne vidíme v náboženstvách sveta, ako ľudia prinášajú dary, obete rôznym bohom a božstvám. Žiaľ, tieto dary a obete sa prinášajú dnes a denne i v našich kostoloch a vyhlasuje sa to ako pravé učenie Evanjelia. Tým vlastne človek popiera dostatočnú obetu Pána Ježiša na Golgote, kedy zvolal: "Dokonané je!" Treba si uvedomiť, že kto neprichádza pod kríž ako ten, ktorý nemá v rukách nič, ale naopak chce sám svojim pričinením dosiahnuť spásu, ten popiera dostatočnú obeť a večný život nedosiahne. Akékoľvek popieranie dostatočnosti obete na kríži robí z Boha klamára keď Ten hovorí: Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy ... a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem ... kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
 
Jedine Písmo. Áno, samotné Písmo samo o sebe dokázalo a dnes a denne dokazuje, že je pravdivé. Jeho obsah je dostatočný na to, aby človek našiel Boha, našiel cestu ku spáse a do večného života. Ten čo Písmo mení, dopĺňa, považuje ho za nedostatočné a Boha ako jeho autora, ktorý viedol inšpirovaných pisateľov jednotlivých jeho častí, tak stavia do pozície nie všemocného (pretože Jeho dielo - Slovo), je podľa takéhoto "veriaceho" nedostatočné. Naopak, kresťania, ktorí poznajú Písma vedia, že sú pravdivé a nemenné. Iste, po stáročia sa Ho satan pokúšal napadnúť a zničiť. Boly vydané preklady, ktoré boli pozmenené, dopĺňané. Vždy sa však zachovali preklady z pôvodných jazykov, ktorých pravosť napokon potvrdil nález starých zvitkov v Kumráne.
 
Jedine viera. Prísť k Bohu, získať spasenie sa dá jedine vierou. Jedine vierou si uvedomíme náš skutočný stav v Božích očiach. Jedine vierou v Pravdu Božieho Slova budeme schopní priznať svoju hriešnosť, nemohúcnosť a požiadať o milosť! Jedine ak uveríme, že Pán Ježiš zomrel zástupnou smrťou za nás, môžeme Ho požiadať, aby aj nás priradil k tým, za ktorých na kríži mrel. Lebo nie všetci budú spasení, slová o tom, že dal svoj život za "Mnohých", aby "Všetci boli spasení" sú ďalej podmienené vierou. Osobnou, úzko spojenou s Pánom Ježišom Kristom, nejde o zástupné spojenie skrze svätých, cirkev, jej vodcov a náboženské obrady! Viera je špecifický fenomén, ktorý hovorí o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré sú našimi zmyslami nehmatateľné, ale na základe logiky a prísľubov sú istotou hraničiacou s absolútnou hodnotou 100%. Jedine vierou sa dá prísť k Bohu, vierou tak úprimnou, akú má napríklad dieťa v istoty u svojich rodičov.

 


 

... a máme po prázdninách

 

Skutky 17:11 ... prijali slovo s celou ochotou a zkúmali písma každý deň, či je tomu tak.

 

Vzdelanie a rast spolu úzko súvisia. Ako človek rastie, vzdeláva sa. Keď som chodil do školy, striedali sa dni na ktoré som sa tešil s tými, ktorých som sa neraz desil. Mal som obľúbené predmety a taktiež aj tie, ktoré by som najradšej z rozvrhu vygumoval. Samostatnú kapitolu tvorili dni voľna a samozrejme, prázdniny.

 

Hovorievali mi, že prázdniny sú pre školáka odmenou za celoročnú námahu. Prvého júla som tento fakt celkom bral, ale ako sa blížil začiatok septembra nadobúdal som presvedčenie, že som sa počas roka predsa namáhal dosť na to, aby som si zaslúžil ešte týždeň, mesiac... aká to nespravodlivosť, do školy...

 

Začala škola a ja som sa opäť upäl k vidine odmeny vo forme prázdnin, vianočných, po nich polročných, jarných, aby napokon opäť prišli tie veľké, letné. Dnes sa na to obdobie pozerám ako na účelovo využitú a dôležitú etapu v živote a som presvedčený, že vlastne ani nikdy neskončila, len predmety sa zmenili. V rozvrhu celoživotného štúdia nahradili školské predmety tie praktické. Netreba už toľko gramatiky, ale viac hodín váženia slova, ktoré z nás vychádza. I iné predmety, osamostatnenie, budovanie si vzťahov, pracovné prostredie, založenie rodiny, život s partnerom, výchova detí, vzťahy s okolím, to všetko sa bolo treba učiť krôčik po krôčiku, aj za cenu pokus – omyl.

 

Keď si človek buduje svoju existenciu, stavia na základoch. V škole boli tieto základy pevne dané osnovami, ktorých sa učitelia držali deň čo deň. Neskôr, keď si už môže dovoliť človek chodiť po vlastných chodníkoch vytvára si osnovy sám. Zväčša podľa vzoru okolia, úspešných ľudí, svojich túžob a predstáv. Tak to beží vo svete, a ja som nemal dôvod niečo na tomto zabehnutom systéme meniť. Až do chvíle, kedy som spoznal Pána Ježiša a tým aj celkom iný svet.

 

Okrem toho, že Pán Ježiš je Spasiteľom, Bohom, je aj učiteľom. Rabi, tak Ho volali Jeho najbližší, keď im rozprával veci, ktoré doteraz od nikoho nepočuli. Čo viac, svoje učenie dokazoval skutkami. Musím sa len usmiať pri spomienke na nášho učiteľa chémie, ktorý nám v rôznych pokusoch predvádzal a tým potvrdzoval pravdivosť vzorcov, reakcií a teórií. V porovnaní s ním by bol rabi Ježiš profesorom chémie, genetiky, filozofie, techniky, histórie, matematiky a hlavne medicíny. ;-)

 

A opäť vážne. V 38 rokoch som nastúpil opäť do školy. Je v nej len jeden Učiteľ a veľa žiakov s jednou jedinou učebnicou Božím Slovom. Niektorí žiačikovia majú sotva pár rokov, iní za sebou viac ako deväť desaťročí. A predsa sa majú stále čo učiť. To už nie je škola, kde by boli nejaké prázdniny, naopak, zanechanie štúdia na nejaký čas nie je odmenou pre študenta, ale nenahraditeľnou stratou. Preto chodiť do tejto školy nie je založené na povinnosti, ale na chcení každého žiaka. Vyučovanie začína, keď ráno precitneme a končí, keď večer zaspávame. Náš učiteľ chodí s každým žiakom jednotlivo, každý deň, každou cestou, každý krok. Ak Ho niekedy nepočúvneme, nechá nás ísť svojou cestou, ale je na blízku. Iba vďaka Nemu môžeme mať pevnú pôdu pod nohami.

 

Škola s Ježišom je prechádzkou v pravde a láske, vtedy, keď Ho ako učiteľa budeme rešpektovať, keď Jeho učenie budeme prijímať za svoje, budeme ju zažívať a môcť ju aj šíriť. Vďaka Bohu, že v tejto škole Učiteľ ani žiaci žiadne prázdniny nemajú.

 

Autor webu


Vstúpiť do archívu Slova na mesiac

 

 

Hore 

Domáca dielňa

 
V časti »Z domácej dielne«nájdete:
 
Čím je pre skutočne veriaceho Biblia a prečo je tomu tak.

Rozsiahlejší článok o tom, kde sa nachádzajú tí, ktorí už nie sú medzi nami a čo všetko je pred nás kladené na ceste k večnosti.

Pomerne jednoduchý prehľad dejín kresťanstva v Európe a na blízkom východe.

Zamyslenie sa nad apokryfmi, nad tým čo pre nás v dnešnej dobe znamená desať Božích prikázaní, ako je to s incestným vzťahom dnes a ako to bolo na počiatku.

Čo je to dedičný hriech, ako vznikal NZ, čo to o celibáte, o dnes tak propagovaných duchovných cvičeniach, čo znamená krst a sviatok v živote veriaceho, ako je to skutočne so súrodencami Pána Ježiša a prečo si je každý skutočne veriaci istý spásou a večným životom.autor webu


Copyright © 2006-2016 pavel - Design by krestan.info & jacob & friends, foto autor webu a Robert Čulka