Z DOMÁCEJ DIELNE

 

Incest a Biblia

 

Kain bol prvým dieťaťom Adama a Evy, ktorý je zaznamenaný v Biblii /Gen 4:1/. Spolu zo svojimi bratmi Ábelom /Gen 4:2/ a Šétom /Gen 4:25/ patril k prvej generácií detí, ktoré na zemi narodili. Čo sa týka ďalších potomkov, v Genesis je všeobecné prehlásenie o živote Adama a Evy:

 

Genesis 5:4 "A bolo dní Adamových po splodení Seta osemsto rokov, a splodil synov a dcéry.“


Tu sa nehovorí kedy sa narodili. Behom tých 930 rokov ich mohlo byť celkom dosť. Biblia žiaden údaj o počte detí Adama a Evy neuvádza. Ak však zoberieme do úvahy dĺžku života Adama /930 rokov/, dá sa predpokladať, že ich bolo veľa. Veď dostali príkaz:

 

Genesis 1:28 „ploďte sa a množte sa, naplňte zem“


Keď vychádzame z Biblie je jasné, že bratia si museli brať za ženy svoje sestry, ak to nemala byť posledná generácia. Faktom dodnes ostáva, že pokiaľ si nechcete zobrať svojho príbuzného, nemôžete sa vydať, oženiť vôbec ani dnes. Manželia sú spriaznení dávno pred svadbou, lebo všetci sme potomci Adama a Evy.


Mimochodom zákon zakazujúci sobáše medzi príbuznými neexistoval do dôb Mojžiša /Levit 18:20/. Túto situáciu dnes ľudia nevedia pochopiť na základe dnešnej vedy, ktorá jednoznačne potvrdzuje “biologické deformácie”. Čím je užší takýto vzťah, tým je riziko deformácií vyššie. Pozrime sa teraz na to ako a prečo.


Každý človek má dve súpravy génov, ktoré tvoria cca 130.000 párov. Tieto určujú telesné a psychické vlastnosti a funkcie. Každý z nás dedí polovicu týchto génov od otca, a polovicu od matky. Čím sú si dvaja ľudia príbuznejší, tým je pravdepodobnejší vznik genetickej chyby, pretože tie chyby zdedili od svojich rodičov. Takéto dieťa môže zdediť chybné gény v rovnakých dvojiciach od oboch rodičov, a to vedie k ťažkým defektom.


Faktom je, že Adam ani Eva nemali vo svojich génoch žiadne chyby. Keď boli stvorení, boli absolútne dokonalí a jedineční. Tak isto aj prvá generácia ľudí mala prakticky dokonalé gény. Genetické deformácie boli minimálne (akumulácia kopírovacích chýb sa prejaví až po rade generácií). V takejto situácii sa mohli súrodenci medzi sebou množiť, bez rizika poškodených potomkov.

K zákazu došlo až potom, po pár tisícoch rokov, keď sa degeneratívne chyby mohli nahromadiť v ľudskej rase. A tu už zasiahol Boh, v spomenutom Levit. 18:20. Okrem toho už na zemi bolo dostatok ľudí, takže k sobášom a plodeniu potomkov medzi priamymi príbuznými už nebol žiaden dôvod.

 

 

Matúš 19:4  A on odpovedal a riekol im: Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu
5  a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo?
6  Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo.

 

 

 


 

Dátum poslednej úpravy 12.07.2005